Maart 2016 - N° 7
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Algemene Leden Vergadering
 
Maandag 7 maart 2016 is weer en misschien wel de laatste Jaarlijkse ALV van de Buurtvereniging Nieuwemeer.
Het bestuur doet een nadrukkelijke oproep hierbij aanwezig te zijn, want ondanks het soepel lopen van een aantal activiteiten,
komt het voortbestaan onder zeer grote druk te staan.
Het bestuur wil graag van u weten; "Hoe nu verder?"
zie ook de HAH flyer / Uitnodiging ALV
Bent u er niet of laat u niets weten, dan is commentaar en/of gejammer op een later moment zinloos en niet gepast.
Na het officiële deel willen wij met u van gedachten wisselen, over het vervolg en/of lopende zaken in Nieuwemeer zoals; het recreatieve Fiets- / Voetpad en het Dijklichaam langs de Golfbaan. zie ook item 3 van deze Nieuwsbrief
 
AED Buurthuis Rehoboth
Zoals inmiddels bekend hangt de AED bij ons Buurthuis en zijn inmiddels 22 buurtbewoners getraind in het gebruik van deze AED. De 2 trainingsavonden zijn goed, maar vooral effectief verlopen,
klik hier voor een kort Verslagje……
 
 
Wilt u meer over de AED weten, klik dan hier
 
Graafwerkzaamheden Dijklichaam A9 & Recreatief Fiets- / Voetpad

 
Er is heel wat te doen om de graafwerkzaamheden aan het Dijklichaam en vooral de hieraan klevende Milieu risico´s welke door de Gemeente gemakshalve worden afgedaan met een incompleet en naar hun wens toegeschreven rapportje.
 
Deze treurige gang van zaken en de teleurstellende resultaten van alle afgelopen gemeentelijke overleggen hebben er toe geleid dat er een bestuurscrisis is ontstaan. Voor meer informatie verwijs ik u graag naar het Dijkertje van maart 2016
En voor informatie over het Fietspad en Dijklichaam naar onze website, klik hier……
 
Buurt WhatsApp Groep Nieuwemeer
Inmiddels zijn er meer dan 45 mensen aangesloten op deze WhatsApp Groep en worden er regelmatig Appjes verstuurd. Wilt u zich ook aan- / afmelden, klik dan hier
Afmelden kan UITSLUITEND per mail, uit de groepstappers worden automatisch weer toegevoegd.
 
 
Kop van de landtong, Jachthaven Driessen terrein

 
In februari zijn de plannen voor dit gebied ter inzage- en inspraak gelegd en is er een informatie bijeenkomst geweest in Amsterdam.
U kunt de stukken inzien op onze website, klik hier voor deze informatie……..
 
Boodschapshuttle op RTV NH en Omroep Max
De Boodschapshuttle is de afgelopen periode weer regelmatig in het Nieuws geweest, blijkbaar pakken deze partijen dit project beter op dan de Gemeentelijk vertegenwoordigers.
Zo is er op RTV NH een leuk interview  terug
 
te zien en heeft ook Omroep Max op 11 februari 2016 in "Hallo Nederland" aandacht aan dit fantastische project besteed. Zie de NIEUWS pagina, klik hier
Mocht u in Nieuwemeer nog, of een keer, kennis willen maken met de Boodschapshuttle, laat dit dan weten, bij voldoende belangstelling, kunnen wij aansluitend aan de Koffie- & Inloop ochtend wat proberen te organiseren, uiteraard alleen bij voldoende belangstelling.
 
´t Dijkertje

 
Eind februari begin maart is er weer een Dijkertje uitgekomen, met hierin de verschil- lende Jaarverslagen, en stukken voor de ALV, ik denk voldoende reden om deze te bekijken. Heeft u hem niet in de brievenbus gehad, dan kunt u hem altijd online bekijken en/of uitprinten. Klik hier….
Kijk in het overzicht voor de HAH flyer voor de ALV en de oplossing van de kleurplaat, klik hier.....
 
BosBus
Komend seizoen start er in het Amsterdamse Bos een project vergelijkbaar met de Boodschapshuttle, goed voorbeeld doet goed volgen. (Naar verwachting start de BosBus het Paasweekend.) Dit is een vervanging van de Grote diesel Bosbus uit het (recente) verleden.
 
Er gaat nu gebruik gemaakt worden van een vergelijkbare elektrische bus zoals de Boodschapshuttle, waarschijnlijk in een verlengde uitvoering en hij gaat rijden over hoofdzakelijk de fietspaden. Dit zal gebeuren op zondagen volgens een vast routeschema, op korte termijn zullen wij deze informatie toevoegen op de site bij de Veerpont Ome Piet en onder Openbaarvervoer.
Er komt een halte bij de Pannenkoeken Boerderij, dus op maar 50 m van de Veerpont Ome Piet.
Voor ons als Veerpont een mooie extra uitdaging om te bezien of er een combi gemaakt kan worden met de Boodschapshuttle, zodat de wat minder jonge natuur genieters er toch nog even uit kunnen voor een lekker ritje en/of wandeling naar/door het Bos. Wordt vervolgd.......
 
PaasBingo

 
26 maart wordt vlak voor Pasen weer de PaasBingo georganiseerd, met allerlei leuke en lekkere prijsjes uiteraard met het oog op Pasen. Heeft u zin in een gezellige avond, zet dan alvast 26 maart vanaf 19:30h in uw agenda de locatie is zoals bekend ons Buurthuis. De organisatie is in handen van de BingoBabes in de nieuwe samenstelling.