September 2015 - N° 4
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
´t Dijkertje - september 2015
 
Vele van u hebben het gezien, ´t Dijkertje september staat weer vol met leuke en belangrijke informatie over Nieuwemeer en omgeving. Een aantal onderwerpen vindt u ook terug in deze Nieuwsbrief, maar bekijk ´t Dijkertje ook voor aanvullende informatie,
 
 
Ecologische zone Amsterdamse Bos
Eind oktober / begin november (optie 5 november) wordt er zeer waarschijnlijk een bewoner informatie avond georganiseerd over de ontwikkelingen met de walkant van de Ringvaart aan Amsterdamse Bos zijde.
Dit plan heeft o.a. veranderingen tot gevolg
 
voor de inrichting van de op- en afstapplaats van Veerpont Ome Piet. Gelukkig worden wij goed betrokken in deze plannen.
Tevens hopen wij meer inzicht te krijgen in de vormgeving van de verbinding van het Amsterdamse Bos naar de Ecologische zone rond de Golfbaan en zal dit mede leiden tot een serieuze aanpak van het onderhoud van deze zone. Tijdens deze bijeenkomst worden ook vertegenwoordigers van de Gemeente Haarlemmermeer uitgenodigd.
Voor de definitieve tijd en datum volgt er een HAH flyer.
 

Buurt WhatApp groep

 
Zoals u in het Dijkertje van september heeft kunnen lezen zijn wij voornemens een Buurt WhatsApp groep op te zetten, om elkaar te kunnen informeren bij en over vreemde zaken in onze buurt. Er zijn al verschillende bewoners die zich aangemeld hebben. 
Heeft u ook belangstelling, meld u aan middels een mailtje aan; info@nieuwemeer.info Onderwerp Buurt WhatsApp groep, vermeld u mobiele nummer en uw huisnummer.
 
AED Buurtschap Nieuwemeer
Zoals in ´t Dijkertje gemeld en mogelijk heeft u het al gezien, hebben wij sinds kort in Nieuwemeer een AED. Een Automatische Externe Defibrillator, in te zetten bij hartfalen (hartinfarct).
Heeft u reanimatie bevoegdheid/certificaat,
 
meld het ons dan kunnen wij u de code van de kast geven en indien gewenst oproepen bij een noodzakelijke inzet.
Wij willen voor belangstellende (± 10 personen) een reanimatie cursus gaan verzorgen in Rehoboth, hiervoor kunt u zich ook aan melden.
Wilt u liever iets meer weten en/of kunnen, dan kunt u altijd een EHBO opleiding volgen, bijvoorbeeld via de EHBO Vereniging in Badhoevedorp, de meeste ziektekosten verzekeraars vergoeden een grootdeel of soms alles, raadpleeg de website van uw Ziektekosten verzekering.
 
Fietspad Dijklichaam A9 / Golfbaan

 
Donkere wolken pakken zich samen,(maar het regent nog niet) boven dit lang gekoesterde project, wat ons betreft is dit Fiets-/voetpad onlosmakend verbonden met het door/voor Badhoevedorp gewenste/ noodzakelijke tunneltje door de lus
(klaverblad A9). Wat ons betreft geldt, GEEN Fiets-/voet- pad , GEEN tunneltje. Wij hebben een aantal mogelijke oplossingen, voor de nu door de gemeente aangedragen blokkerende redenen, tevens staan wij open voor aanpassing- en, zoals al eerder door ons aangedragen. Wij hopen op korte termijn GEZAMELIJK met ALLE partijen in overleg te treden, wij hebben hiervoor een verzoek bij onze gebiedsmanager ingediend.
 
Boodschapshuttle bereidt uit
Na een mooie start van dit project denken Peter en Linda er over om ook een route door Badhoevedorp Oost te gaan rijden. Dit mede gevoed door het vervallen van buslijn 145. Heeft u belangstelling, kijk dan op de website en reageer en/of denk mee over de
 
route.
De eerste opzet voor een route vindt u bij het artikel.
 
Ringdijk

 
Zoals met u gedeeld heeft de wethouder nav een door ons gesteunde brief aan het college, een plan van aanpak geschreven voor de Ringdijk. Helaas zien wij in dit plan onvoldoende aandacht voor de Verkeers-veiligheid terug, tijdens een raadvergadering
hebben wij gezamenlijk met een groot aantal van de Ringdijkdorpen hier aandacht voorgevraagd bij de verantwoordelijk wethouder en de gemeenteraad.
Er is toen afgesproken per kern te gaan bekijken welke prioriteit / oplossingen / aanpassingen op gebied van de Verkeersveiligheid er binnen het plan wenselijk is per kern. Dit zou in een nieuwe raadsvergadering na het zomerreces besproken worden, helaas heeft de wethouder gemeend gewoon door te moeten gaan met zijn plan, getuigen de presentatie/bijeenkomst in Vijfhuizen. Dit vinden wij een zeer vreemde gang van zaken, wordt vervolgd. Omdat wij blijkbaar een beetje lastig zijn, zijn wij van het lijstje van de wethouder verwijderd. Hoe zo te lastig als het om de verkeersveiligheid van bewoners en de vele schoolgaande jeugd gaat ??????
 
De Olympische Wandeltocht
Zaterdag 31 oktober organiseert WS78 De Olympische Wandeltocht van 40 of 20 km, deze start bij de Bosbaan en zal gebruik maken van Veerpont Ome Piet, die speciaal voor dit evenement die dag in de vaart zal zijn.
 
En als u meer wilt weten over deze Wandelvereniging, klik dan hier.