December 2016 - N° 10
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
't Dijkertje November 2016 
 
Zoals vele van u inmiddels hebben gezien is er eind november weer een Dijkertje verschenen. Mocht het u zijn ontgaan dan kunt u via onderstaande link de online versie bekijken en/of uitprinten, klik hier 
Tevens treft u hier een 
link naar de Agenda met Buurtactiviteiten, o.a. 17 december de KerstBingo, 
houd deze Agenda in de gaten al is het maar voor de komende bewoner bijeenkomsten. zie verderop in deze nieuwsbrief.
 
Bijeenkomst Ringdijk & Ringvaart
Ivm het “Nieuwe plan van aanpak Ringdijk & Ringvaart”, werd er 21 november een bijeenkomst georganiseerd door de gemeente in ons Buurthuis Rehoboth. De grote opkomst onderschrijft de zorgen en betrokkenheid over dit deel van de dijk. Zoals te verwachten gaan de grootste zorgen over de Verkeers(on)veiligheid en het al 10 jaar uitblijven van enige actie van de kant van de gemeente om hier iets aan te doen. Bij alle verschillende tafels, met hun eigen onderwerpen, werd tijdens de samenvatting de Verkeers(on)veiligheid als belangrijkste punt genoemd. Samengevat, komt dit neer op;
  • Terug naar het 50 km/h regime ZONDER chicanes
  • Handhaving / toezicht op naleving van de 50 km/h (kan vlg’s de gemeente niet in 30 km/h zone) eventueel door (lege) flitskasten.
  • Voer het doorgaand spitsverbod in. Zo’n verbod heeft zijn dienst ruimschoots bewezen, als tijdelijke maatregel tijdens werkzaamheden in de omgeving.
Voor meer informatie en verslaglegging vanuit de lokale media verwijs ik u graag naar onze website, klik hier
 
 
Nieuwsbrief SBOH

 
Zoals in het Dijkertje al gemeld, is er besloten de SBOH Nieuwsbrieven niet meer HAH op papier te verspreiden, dit mede ivm de omvang (4 pagina’s). Gelet op het belang van deze laatste SBOH Nieuwsbrief, kunt u via deze link als nog bekijken. Of kom hem tijdens de Koffie- / Inloopochtenden in ons Buurthuis Rehoboth, 1e do van de maand, ophalen.

 
Nieuwe Natuurfilm “Natuurlijk! Amsterdam” van Jasper Schiphof
Jasper heeft 5 november 2016 weer een nieuwe natuurfilm uitgebracht, ik kan u ten zeerste aanraden deze te bekijken, u zult verbaast staan van wat er allemaal te zien is rond Amsterdam. Want wist u dat er zelfs Flamingo’s bij Amsterdam voorkomen? En dan bedoel ik niet die in of vanuit de dierentuin, maar in het wild. Op Jasper zijn YouTube kanaal en via de pagina Groen & Water op onze website kunt u deze film bekijken.
 
 
Herinrichting Walkant A'damse Bos

Zoals u heeft gezien, zijn de werkzaamheden in volle gang en bent u benieuwd hoe het er allemaal moet gaan uitzien, klik dan hier voor uitgebreide informatie en plan tekeningen.

 
Verbreding A9 (Holendrecht – Amstelveen
Dit onderwerp lijkt een ver van U bed show, maar zal wel degelijk invloed hebben op Nieuwemeer en vooral het verkeer over de Niewuwemeerdijk. Door de verplaatsing en vergroting van de Rotonde aan het begin/eind van de Nieuwemeerdijk. Deze komt binnen de bebouwde komgrens te liggen en krijgt een aan- en afrij-snelheid van 70 km/h. Tijdens de informatie bijeenkomst werd gemeld dat de bewoners van de Nieuwemeerdijk tussen de Loswal en Restaurant de Pelikaan te maken krijgen met de geluidstoename, maar omdat het hier om een beperkt aantal woningen gaat is het niet te verwachten dat er geluidsschermen geplaatst zullen worden. Misschien ziet de gemeente hierdoor een extra argument om middels het doorgaand spitsverbod iets te compenseren voor de bewoners van voorgenoemd stuk Nieuwemeerdijk. Want voor de beslissing over het niet plaatsen van geluidsschermen verwijzen ze toch weer zoals te doen gebruikelijk naar een ander. 
Klik hier voor meer info…..
De gemeente heeft tijdens de Bewoner bijeenkomst van 21 nov. aangekondigd hier een Speciale Informatie bijeenkomst voor te gaan organiseren. Dus wordt vervolgd…...
 
Fietspad langs A9 / Golfbaan
Als mede verantwoordelijke/belanghebbende voor het beschikbare / gereserveerde geld van MainPort & Groen, maken wij ons nog steeds grote zorgen over de realisatie van dit recreatieve fietspad.
Ondanks of mogelijk zelfs door het nu aangelegde onderhoudspad lijkt ons de realisatie gemakkelijker en zelfs goedkoper te kunnen worden. 
 
Tijdens de Bewoner bijeenkomst  van 21 nov. is aangekondigd dat hier een Speciale Informatie bijeenkomst voor wordt georganiseerd.
Wij als Buurtvereniging en bewoners hebben nog steeds vertrouwen en de flexibiliteit om dit plan ondanks de aanpassingen te realiseren en hebben ons al meer malen bereid getoond tot het sluiten van compromissen en het vinden van oplossingen. Dus wordt vervolgd…….
De verantwoordelijkheid tav de uittredende vervuiling ligt volledig bij de Gemeente, ondanks onze aanhoudende zorgen hierover.