Februari 2024 - N° 34
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Veerpont "Ome Piet"

Het ziet er naar uit dat wij het weekend van 13 & 14 april weer gaan varen, hopelijk met een beetje mooi weer.

I.o.m. Trustwatersport gaan wij vooraf aan ons 14e seizoen even testen met een andere schroef, dit omdat wij met onze nieuwe zuinigere motor, waar wij vorig seizoen mee zijn gestart wat twijfels hadden over het remvermogen. Met een nieuwe 4 blads-schroef hopen wij hier ook een verbetering mee te bereiken, dit gaat blijken na de test.

Hopelijk tot ziens en houdt u voor de volledigheid het vaarschema op de website in de gaten. Klik hier.

 
 
 Nieuwemeerdijk 267 en 268

Zaterdag ochtend 10 februari 2024 tussen 0700h en 0730h verzamelden ongeveer 50+ mensen zich bij Thierry en Ivo voor hun woningen in en bij de voor deze dag goed ingerichte party tent.

Nee niet voor een feestje maar om te helpen bij het rechtzetten van hun dubbele woonhuis.

Klik hier voor een kort verslagje….

 
KLM OPEN 2024 / INFORMATIE AVOND 19 feb. 2024
Om even over zeven werd gestart met een voorstel rondje en het programma voor de avond. Helaas was er GEEN vertegenwoordiging namens de gemeente en/of de Golfbaan aanwezig, maar wel een enthousiast team van TIG Sport, Lotte & Tim.
Tijdens de presentatie is duidelijkheid gegeven over de beoogde routing en op te bouwen locaties en is er van gedachten gewisseld over aandachtspunten en ervaringen van vorige keer.
Vooral het te verwachten zware verkeer over de Nieuwemeerdijk / Auto te Gast / Fietsstraat, kon rekenen op reacties. Maar ook de te verwachten verkeerssituatie op de Koekoekslaan, Golfkarretjes en het huidige en tijdens het toernooi zeker, zeer drukke fiets- & voetgangersverkeer. Dit mede door omleidingsroute ivm uitgevallen verbinding via de  Oude Haagse brug, riep nog al wat vragen en zorgen op.
Ook kwam de vraag, Waarom ? er wel een Promodorp gebouwd kan worden op een vervuilde ondergrond, waar om die reden mogelijk geen Golfhotel meer gebouw kan worden.
Ik denk verder een interessante avond, waaruit blijkt dat er naar de evaluatie van 2019 is gekeken, hopelijk zijn bij de beloofde volgende avond ook gemeentelijke vertegenwoordigers aanwezig die meer over de vergunning moeten kunnen melden. 
Al schijn dat traject pas in april, dus te laat, te starten.
 
Klik hier voor meer info deze info wordt regelmatig aangevuld
 
Oude Haagsebrug en Omgeving
Op de website http://oudehaagsebrug.nl vindt u allerlei informatie van en namens het project team, die hun uiterste best doen de overlast tot een minimum te beperken.
Zo ook het afvoeren van de mega sloopkraan, deze werd stapvoets onder toezicht over de dijk afgevoerd, zo kan het dus ook, waar een wil is is een weg.
 
Klik hier voor meer informatie en foto's op de website http://nieuwemeer.info
Speciaal voor de Friese abonnee CvL Knipogen
 
Groot onderhoud Kaagbaan en overige banen
U zult misschien denken de Kaagbaan is toch niet voor Nieuwe Meer van belang ? 
 
Ik zou zeggen klik hier en misschien toch wel, maar oordeelt u zelf.
 
Lopende / openstaande zaken in en rond Nieuwe Meer
Locatie bezoek Ecologische zone (augustus 2023)
Naar aanleiding van de zoveelste actie door de golfbaan welke strijdig is met het beheer van deze zone het plaatsen van een hek ter afsluiting van deze zone, heeft er een locatie bezoek plaats gevonden, met o.a. de polder-ecoloog, deze constateerde wel strijdig aangelegde walkanten in deze zone, maar vond het hek, mede door de uitgeknipte doorgangetjes geen probleem. Zie bericht mrt 2023
Nadat ik de onderbouwingen voor mijn bevinding heb nagestuurd heb ik NIETS meer vernomen en is het strijdig geplaatste hek ook gewoon blijven staan. Het BP is er heel duidelijk over … er mogen geen hekwerken in en of als afscheiding van de ecologisch zone worden geplaatst, uitsluitend natuurlijke afscheidingen en/of een draad afscheiding ter ondersteuning van aanplant. ....

 
Locatie bezoek LED lantaarnpalen  (februari 2023)
Zoals u zelf heeft kunnen ervaren en nalezen op de website hebben de Nieuwe LED Lantaarnpalen niet het gehoopte / beoogde resultaat opgeleverd. Tijdens een locatie bezoek heb ik de specialist gewezen op het vergelijk met zeer oude TL armaturen die iets minder licht gaven dan de huidige nieuwe LED lantaarnpalen, terwijl die oude TL verlichting al meer dan 2 jaar aan vervanging en schoonmaak toe waren. Dus geen verbetering eerder een verslechtering.
Tevens werd verteld dat de afstelling gelijk is als in het dorp, hierover heb ik mijn bevreemding geuit omdat de palen in het dorp aan de stoeprand staan en dat er daar aan 2 zijden van de weg lantaarnpalen staan. Aanpassingen op onze situatie lijkt/is dan noodzakelijk. Verder werd duidelijk maar ook bij navraag bij de fabrikant dat de intensiteit geregeld kan worden, dus vrij makkelijk hoger ingesteld kan worden. Op mijn vraag waarom dat dan niet gedaan kon worden kwam geen antwoord, wat overigens ook voor de andere punten gold.  
 
Locatie bezoek gemeente ivm niet werkende Auto te gast deel van de Nieuwemeerdijk (Januari 2024)
Zoals ook op de website al uitgelegd heeft er een locatie bezoek plaatsgevonden naar aanleiding van een melding over het niet functioneren van de Auto te Gast inrichting en het ernstige motor ongeval.
Wij hebben, zij het met een zeer beperkte afvaardiging van de gemeente, een rondgang gemaakt en onze opmerkingen duidelijk kunnen toelichten, waarbij op te merken was dat vele hiervan werden bevestigd ook door de verkeerskundige.
 
Tijdens deze rondgang is ook gewezen op de zelf uitgevoerde snelheidsmetingen en bij het gebiedsmanagement beschikbare overzichten, met regelmatig grote snelheids-overschrijding, als bewijs. Dat de door de gemeente gekozen en onder hun verantwoordelijkheid vallende inrichting NIET functioneert is hiermee wel bewezen.
Dit alles werd "live bevestigd" toen een gefrustreerde automobilist, als gevolg van de afsluiting van de dijk met 94 km/h retour kwam scheuren en met ruim 60 km/h de Auto te gast deel in reed, terwijl wij op de stoep stonden toe te kijken. Voor het bezoek een verrassing, maar voor ons een dagelijkse realiteit.
 
Wenkbrouw ophalen-Roepen-Afgesloten-Verrast
 
Voor de 3 hiervoor genoemde Lopende zaken geldt;
Blijkbaar is het gemeentelijk beleid, “Aanhoren en verder niets doen”. Jammer, zeker als dit het beoogde en beloofde veranderend gemeentelijke beleid is.
Wel is het zo, dat nu de gebreken bekend zijn de gevolgen onder verantwoordelijkheid / aansprakelijkheid van de gemeente vallen.


 
Tips & Links
 
 .......
 
Heeft u nog vragen ????
Stuur een mailtje naar;
info@nieuwemeer.info