Januari 2016 - N° 6
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Nieuwjaarsreceptie Buurtvereniging
 
Beste Nieuwsbrief abonnees,
Bij deze, de Beste Wensen voor 2016 en hopelijk in Goede gezondheid.
Tevens wil ik u namens het Bestuur uit- nodigen om het Nieuwe jaar in te luiden, op zondagmiddag 10 januari 2016 vanaf 14:30h in Rehoboth.
Hopelijk tot ziens,

 
Buurt WhatsApp groep Nieuwemeer
Het aantal deelnemers aan deze groep staat op ongeveer 30+. Maar dit kunnen en mogen er graag nog meer worden en zoals u in de media heeft kunnen lezen, neemt het aantal inbraken omgekeerd evenredig af tov het aantal deelnemers van een Buurt WhatsApp groep. Uiteraard is en blijft het
 
functioneel gebruik de basis. Klik hier voor meer informatie…
 
AED Buurthuis Rehoboth

 
Zoals waarschijnlijk bekend, hebben wij sinds eind 2015 een AED bij Rehoboth hangen. Op de uitnodiging, u aan te melden voor een gebruikerstraining hebben een aantal (inmiddels volle groep) gereageerd en ben ik met de planning bezig. Waarschijnlijk wordt dit begin februari de betrokkenen zijn geinformeerd.
Tijdens een gesprek met één van onze nieuwe Wijkagenten Kasper Rooyackers, op de Koffie- / Inloopochtend, heb ik de toegangscode van de buitenkast gedeeld en hem geïnformeerd over de stand van zaken. Ik ben nog bezig te onderzoeken hoe een goed melding-systeem voor Nieuwemeer kan worden opgezet, ik denk hierbij bijv. aan een speciale WhatsApp groep. Uiteraard zal ik u indien mogelijk hier nader over informeren.
Voor meer informatie over de AED en de lokatie, klik hier
 
Fiets-/Voetverbinding door de lus A9/A4 en het geplande Fiets-/Voetpad over het Dijklichaam langs de Golfbaan en A9
Dit voor mijn cruciale onderwerp is nog steeds onderwerp van discussie met de verschillende partijen. Voor wat betreft de vergeten financiering van het benodigde tunneltje, dit heeft de wethouder inmiddels gedekt. Maar er is nog wel een vervolg overleg aan de Gemeenteraad beloofd ivm d
 
de vele vragen over het geplande Recreatieve Fiets-/Voetpad over het Dijklichaam.
Blijkbaar zien alle partijen de noodzaak & voordelen van realisatie en lijken de technische bezwaren van RWS in het kader van de omlegging A9 weerlegd. Als deze mening gedeeld wordt door de partijen, rest alleen nog het weerleggen van
“Ik heb het liever niet",
van de golfbaan exploitant, ondanks de gemaakte afspraken, hopelijk kan ik u in de loop van 2016 hier toch positief over informeren.
Voor meer en specifieke informatie over beide onderdelen van deze belangrijke recreatieve & ecologische verbinding, klik hier
 
Groene-AS Amsterdamse Bos langs de Ringvaart

 
Tijdens een goed bezochte informatie-avond 19 november in Rehoboth, kregen we een inkijkje in de plannen voor deze strook, van het Amsterdamse Bos en was er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen en het doen van voorstellen.
De aanwezigheid van Jasper Schiphof en de door hem gevraagde aandacht voor rolstoel bereikbaarheid en veilige begaanbaarheid deed de vertegenwoordigster van de afdeling toezicht programma van eisen, de wenkbrauwen fronsen, gelukkig hebben zij samen een vervolg afspraak gemaakt.
De breed gedragen zorgen tav het te beogen onderhoud kreeg gelukkig ook ruime aandacht, dit omdat de ervaringen met de Ecologische zone achter de woning aan de Nieuwemeerdijk zeer bedroevend zijn en een zeer grote bron van ergernis opleveren bij de aanwonende, die ook aan de voorzijde op het bos uitkijken. Er is afgesproken dat dit voorjaar samen met de polder-ecoloog van de Haarlemmermeer en de vertegenwoordiging van de provincie/Groen-AS hier op lokatie naar te gaan kijken. Door de huidige slechte staat van onderhoud, kan dit alleen maar leiden tot een verbeterplan. Klik hier voor een kort verslag en de plannen voor inrichting en bijzondere objecten in dit deel van de Groene-AS
O.a. voor de aanpassingen van de op- & afstapplaats van Veerpont "Ome Piet". Maar ook de planning van de werkzaam-heden.
 
Koffie- en Inloopochtend
Donderdag 7 januari en 04 februari kunt u weer langskomen op deze steeds drukker wordende ochtend in Rehoboth. Ik ga proberen iom de Boodschapshuttle om u kennis te kunnen laten maken met dit geweldige project, door bijvoorbeeld een rit
 
naar het winkelcentrum en terug, dus neem op voorhand uw boodschappenlijstje en tas(sen) mee, dan slaat u 2 vliegen in één klap. U bent zoals bekend, vanaf 10.00h welkom in Rehoboth, klik hier voor meer info....
 
´t Dijkertje

 
Zoals de leden en donateurs en bezoekers van de website hebben gezien is begin december ´t Dijkertje gewoon verschenen, klik hier als u deze uitgave wilt bekijken.
Het is de bedoeling dat eind februari de eerste voor 2016 uitkomt, met hierin de
Jaarverslagen en cijfers van de verschillende Buurtactiviteiten, maar ook de Agenda en het verslag van de vorige Algemene Leden Vergadering. De ALV voor dit jaar staat gepland op 8 maart, dus heeft u iets te melden, een (goed) idee of gewoon gezonde belangstelling voor hetgeen er gebeurt in uw buurt zet deze datum dan alvast in uw agenda.
Alleen samen kunnen we onze buurt leefbaar houden. Kunt u het wel, maar doet u het niet, laat dit dan ook gelden voor u eventuele commentaar en/of klaagzang.