September 2018 - N° 16
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
't Dijkertje September 2018
 

De eerste week van sept. is het Dijkertje weer verschenen en HaH in Nieuwemeer en bij de donateurs bezorgd. In deze uitgave staan weer een aantal belangrijke berichten. Dus het bekijken waard, klik hier voor de online versie.

Tevens kunt u de agenda bekijken, klik hier.
Voor o.a. de Bazar op 27 oktober,  Intocht Sinterklaas op 1 december en het altijd gezellige Kerst Bingo op 15 december.

 
OVervangign Sloterbrug

19 september jl.  is er in Sloten een bijeenkomst geweest over de plannen voor de vernieuwing van de Sloterbrug, na verwachting zal dit in 2022 gerealiseerd moeten worden. Er volgen nog een aantal overleggen/bijeenkomsten.

Een aantal zorg punten, over het voorliggende ontwerp  zijn;

  • Door de aangekondigde verwachte toename van verkeer van 12000 naar 17000 voertuigen per etmaal,  maak ik me zorgen over de bij behorende ontwikkeling tav fijnstof PM10. Dit vooral voor de Burgemeester Amersfoordtlaan  nu al de vuilste straat van de hele noordelijke Haarlemmermeer, met daaraan gelegen de Basis school en de naschoolse opvang en natuurlijk een groot aantal  woningen.  Enige onderbouwing tav deze gevaarlijke/ongezonde ontwikkelingen ontbrak. En voor alle duidelijkheid uitstoot van elektrisch bussen blijft zeer hoog, recent onderzoek heeft nl. aangetoond dat een veelvoud van fijnstof  van uitlaatgassen komt van de slijtage van banden. Dus toename van alle verkeer is altijd  zeer negatief voor de gezondheid van vele kinderen. Tevens zal deze verkeerstoename contra werken aan de veiligheid op dezelfde laan.
  • Het absurd grote  beslag op het terrein van het voormalige hertenkamp.
  • Het ontbreken van beleid tav de verbetering van de recent afgebouwde verkeerscapaciteit van de Ookmeerweg (2x1 baan) T106 Haarlemmermeer 2x2 baans) aansluiting A9 en bij de Anderlechtlaan 2x1 baan, was 2x2 baans) bij het Mercure hotel, aansluiting A4. Als je deze knijpt zal dit tot toename op de Sloterbrug leiden en omgekeerd zie voor meer  klik hier, let op dit betreft een gemeentelijke, Haarlemmermeer ism Amsterdamse website.

 
Ecologische zone rond Golfbaan

De Golfbaan is recent gestart met het realiseren van een nieuw afslagpunt in de ecologische zone. Dit is in tegenspraak met de regelgeving en afspraken uit het Bestemmingplan, na een melding en een  zeer snel en adequaat  bezoek door  afd. Handhaving is er een mooie enhoop volle brief uitgegaan naar de Golfbaan. Met als belangrijkste  inhoud  dat deze activiteiten NIET toegestaan zijn. Ze krijgen tot eind september 2018 om hier op te reageren/acteren. Wordt vervolgd.

Gelukkig hebben we met onze  overburen Amsterdamse Bos wel goede ervaringen met het belang voor de ecologische zone. Misschien kan de Golfbaan eens gaan kijken of praten met het Bos.  ;-) 

De info pagina over dit onderwerp bekijken, klik hier

 
Her- inrichting Nieuwemeerdijk
Het plan is ter inspraak gepubliceerd en is met uitzondering van het onheilspellende ontheffing systeem (tolpoortjes) ongewijzigd doorgevoerd ondanks alle bezwaren tav de lengte- en voorstellen om het fietsstraat deel, te verdelen over het hele deel van de Nieuwemeerdijk.
Maar tevens hebben de planmakers NIETS gedaan met de bezwaren tav het afsplitsen/niet meenemen  van het deel van de Nieuwemeerdijk tussen Sloterweg en Burgemeester Amersfoordtlaan. Dit in tegenspraak tot het geen er besloten is door de gemeente raad, immers hierbij is geen voorbehoud gemaakt. Dit is ook zeer discutabel omdat de inzet van de hele Nieuwemeerdijk met  10 jaar onveilige Nieuwemeerdijk de aanleiding is geweest voor het naar voren halen in de planning door de gemeente raad, van dit Her-inrichtingsplan, ter verbetering van de verkeers-veiligheid voor de schoolgaande fietsertjes. Ik ben benieuwd wat de Gemeente raad hiermee / -aan gaat doen?
 
Zeven voor Leven
Door een ondernemer uit onze buurt en ervaringsdeskundige met de bestemming, voor het goede doel, is dit geweldige project op de landelijke kalender gezet en mede georganiseerd. Bekijk wat dit sportieve plan behelsd en Wie weet is het ook iets voor u ??? !!!!  Klik hier
 
Koekoekslaan
Er is een kap vergunning aangevraagd voor ALLE bomen langs deze laan. Vreemd genoeg waren de bomen tot eind 2017 na onderzoek nog als zeer gezond bestempeld. Gelukkig is er een bezwaar aangetekend tegen deze complete kapvergunning, waarin her-plant afspraken ontbreken.
Tevens is er een aankondiging gedaan voor groot onderhoud en her-inrichting van de Koekoekslaan naar 30 km zone. De noodzaak van de 30 km zone is mij volledig onduidelijk en past mijns in ziens niet bij het historische karakter van dit zeer oude laantje en naast gelegen gebied, de ‘Bovenlandjes’.  Daarbij komt dat dit onnodig extra kosten met zich mee zal brengen al is het maar de gehele procedure die nodig is voor de wijziging naar 30 km zone en de bijbehorende bebording. Wie heeft dit bedacht ??????
Er lijkt een hele andere niet meegedeelde reden achter te liggen, waar ik nu niet over zal speculeren.
 
Verkiezingen 21 november 2018
U ziet er gebeurt en gaat veel gebeuren in en om Nieuwemeer, mede het gevolg van het beleid van het huidige college van B&W. Uw mening hierover kunt u laten zien middels uw stem voor de Gem. raad verkiezingen. Hopelijk realiseert u zich dat een landelijke verkiezingsstem heel  anders kan zijn dan een lokale verkiezing, waar het echt over uw directe leefomgeving en -genot gaat. Het mag duidelijk zijn dat ik een heel ander idee over participatie heb, als dat er de laatste jaren heeft plaatsgevonden, dus twijfelt u, mijn tip is dan kies lokaal, bijvoorbeeld Een Haarlemmermeer. Pratij-voorzitter Hans Spijker oud Nieuwemeerdijk bewoner
 
Heeft u nog vragen ????
Kom dan langs op de komende
Koffie inloop ochtend
1e Donderdag van de maand
Vanaf 10:00 h in Rehoboth
LET OP het bord voor Rehoboth.