Juni 2017 - N° 12
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
't Dijkertje Juni 2017 
 
Beste nieuwsbrief abonnees,

Het Dijkertje van juni is al weer een tijdje geleden verspreid en de daarin vermelde informatie verdient een update.
In de "Bestuurstafel", staat vermeld dat Willeke heeft aangegeven in de nabije toekomst de functie van voorzitter te willen gaan vervullen, hier is zij helaas op teruggekomen omdat dit momenteel niet valt te combineren met haar werk.
 
Bij de inbreng van "VROM zaken" staat vermeld dat er nog geen sporen van het beloofde fietstunneltje door de lus zichtbaar zijn, deze informatie is momenteel ook niet meer juist, klik hier voor een actuelere stand van zaken. Wel heeft de gemeente de belofte ten aanzien van een informatieve bijeenkomst over het fietspad langs de golfbaan nog niet ingelost. Dit lijkt mij onlosmakelijk verbonden met het de voorbereidingen voor het fietspad door de lus. Het fietspad lijkt ons nog steeds mogelijk en wij hebben er een aantal mooie ideeen over verzameld, dus Gemeente kom op.
Tevens treft u hier een link naar de Agenda met Buurt-activiteiten, o.a. Koffie- / Inloopochtenden
 
Herziening BP Nieuwemeer
Zoals ook in 't Dijkertje al aangegeven, ligt het BestemmingPlan Nieuwemeer ter revisie, welke conserverend van aard zou  zijn. Klik hier om deze stukken te bekijken en verbaas u zelf.
Ik reken erop dat het Bestuur van de Buurtvereniging een bijeenkomst belegd om met u van gedachten te wisselen, u te informeren over  dit nieuwe plan en hoe hier mee om te gaan en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn. Denk wel in dit BP worden alle beschermende maatregelen, mogelijkheden en randvoorwaarde tav uw woongenot verankerd, dus als u niets doet legt u zich neer bij de voorliggende wijzigingen, welke mijns inziens er niet al te best uitzien. Er worden heel veel zaken mogelijk gemaakt die een zware positieve en/of negatieve wissel kunnen trekken op ons woongenot,  waaronder het  verwijderen van de chicanes en andere veranderingen met de Nieuwemeerdijk wel of niet aangevuld met de noodzakelijke aanvullende maatregelen.
 
Herhaling AED instructie
Zoals ook in 't Dijkertje gemeld wil ik een herhalingsbijeenkomst organiseren voor het AED gebruik. Het is u allen toch  wel bekend dat wij bij ons Buurthuis Rehoboth een AED hebben hangen welke van levensreddende waarde  kan zijn ingeval van hart ritme stoornissen?
 
Ik heb helaas nog maar een paar (onvoldoende) aanmeldingen ontvangen om serieus het e.e.a. te gaan voorbereiden. Mocht u inwoner zijn van Nieuwemeer, lid en belangstelling hebben meld u dan aan, via;
info@nieuwemeer.info ovv AED instructie,
zie voor meer belangrijke info 't dijkertje juni 2017.
 
Veerpont Ome Piet
Er is afgelopen weken hard gewerkt aan ons aanlegpunt, aan Amsterdamse Bos zijde, dit is in goed overleg met het bos verlopen, waarvoor dank.
Verder heeft u kunnen zien dat de afgelopen weken er een wisselende bezetting heeft gevaren op de pont ivm andere verplichtingen en/of bezigheden van het Martin en Erik, gelet op de reacties van de gebruikers doen zij het zeer goed wat ons weer  veel  vertrouwen naar de toekomst geeft.
16 juli zal wel een dag zijn waarop er NIET wordt gevaren, ivm feestelijke bezigheden van alle pontbazen en hun backup. Dit is overigens de eerste keer sinds de start 7 jr geleden dat wij 1 dag verstek zullen laten gaan. Wij hopen en rekenen op uw begrip.
Voor meer info over de ontwikkelingen van de nieuwe walkant inrichting, klik hier…. of kijk onder Nieuws van het hfdstk Veerpont Ome Piet voor meer over de nwe inrichting
 
Oude Haagseweg (-viaduct)
Rond en met de Oude Haagseweg staan ook een aantal veranderingen in de planning, zo wordt er nog een ondergrondse 150 KV Hoogspanningsverbinding aangelegd langs het viaduct en zijn er serieuze plannen om het viaduct de vernieuwen, maar met behoud van continuïteit van de verbinding. Tevens wordt er een nieuwe  verbinding gemaakt richting de Schipholweg, dmv een nieuw viaduct over de nieuwe A9. Hoe de gemeente dit verkoopt kunt u teruglezen in het BP, leuk verkoop verhaaltje maar lijkt mij een kat in de zak of anders gezegd niet al te best voor de omwonenden.
Verder  verliezen wij hiermee een zeer gezicht bepalend historisch object  van ons buurtschap, maar ook een van de weinige Vleermuis kelders uit onze omgeving, of was het bestaan hiervan bij u nog niet bekend?  Misschien een idee om hier gezamenlijk eens over van gedachte te wisselen en/of een bijeenkomst over te beleggen in ons buurthuis, voor het te laat is. Hopelijk pakt het bestuur dit op. Uiteraard kunnen de omwonende ook het initiatief nemen. 

 
HALLOBADHOEVEDORP.nl
Recent is er een platform gestart voor en door Badhoevedorpers, genaamd HalloBadhoevedorp.nl, hier kan een ieder iets melden en/of terugvinden met betrekking tot Badhoevedorp, Nieuwemeer en Lijnden, neem eens een kijkje en zie of dit iets voor u is.
 
 
Buurt WhatsApp groep Nieuwemeer
 
Deze app. groep kan nog steeds rekenen op meer deelnemers en een functioneler gebruik, het toevoegen van het huisnummer als afsluiting van het bericht werkt ook steeds beter, waarvoor dank. 
 
Mocht u zich onverhoopt, of als gevolg van bijv. een verhuizing willen afmelden, dan verwijs ik u graag naar dezelfde procedure zoals geldt  voor de aanmelding, klik hier voor meer info. Alleen de groep verlaten werk tijdelijk. Eens in de zoveel tijd word een ieder automatisch weer aangemeld die de groep verlaten heeft.
 
OPMERKING
Waar ik als schrijver dan deze nieuwsbrief meld dat ik reken op actie vanuit het bestuur, kunt u uiteraard ook lezen dat dit geldt voor de gemeente of een samenwerking tussen beiden.
Mocht u belangstelling hebben gekregen als gevolg van voorgaande, de VROM cie zit verlegen om mensen die willen meedenken en werken aan de bescherming van het woongenot in Nieuwemeer, met als prioriteit de Herziening van het BP Nieuwemeer.
Meld u aan via vrom@nieuwemeer.info
 
Heeft u vragen en/of opmerkingen over deze Nieuwsbrief, kom gerust een keer langs bij de Pont.
Erik Hoogenboom