December 2018 - N° 17
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
't Dijkertje November 2018
 
Beste nieuwsbrief abonnees,
Eind november is het laatste Dijkertje voor dit jaar verschenen. Via deze link kunt u hem ook online bekijken. Mist u iets of wilt u gewoon iets schrijven ik stel het zeer op prijs als u iets aanlevert, mail dit dan aan;  ..........  dijkertje@nieuwemeer.info
Tevens treft u hier een link naar de Agenda met de verschillende Buurt-activiteiten, o.a. Nieuwjaarsreceptie en ALV.
 
Geplande Woonboten

Mede door een overweldigende opkomst en een advocaat uit onze buurt,  tijdens de zeer druk bezochte  informatie bijeenkomst, met een afwijzende meerderheid, heeft de gemeente Amsterdam besloten niet door te gaan met de plaatsingsplannen.  Kijk voor meer info 

 
(Opfris) AED instructie avond

Het heeft even geduurd maar het is eindelijk zover.  Er zijn 2 avonden gepland, helaas kunnen niet alle aanmeldingen deelnemen ivm het beperkt aantal plaatsen. De deelnemers krijgen een uitnodiging per mail waarin ook de datum vermeld staat. Indien er afmeldingen komen zullen de eerste reserve kunnen inschuiven.  Zoals aangekondigd zal er deze keer een kleine bijdrage gevraagd worden van 15,= pp.

Mocht u onverhoopt afvallen of niet kunnen op de geplande data, u kunt altijd via de EHBO Verenging Badhoevedorp op 29 januari een Reanimatie training volgen, klik hier voor mee informatie.

 
 
KerstBingo
Zeer geslaagde avond, voor wat betreft een stijgende belangstelling als ook het resultaat voor de buurtvereniging. Ook het organiserende BingoBabs team is uitgebreid, met een nieuw teamlid.  Wilt u weten wie dit is? Kom dan naar de PaasBingo. In het komende Dijkertje komt ook het hele verhaal van de verhalen Bingo, benieuwd? Houd dit in de gaten.
 
Nieuwjaarsreceptie - 12 jan. 2019
Tijdens het off. deel zal David Knibbe als plaatsvervangend voorzitter de toespraak verzorgen. Al werkt Fred B. hard aan zijn herstel, de band Chicane is helaas nog niet in staat om voor het muzikale vervolg op de avond te zorgen. Ondanks deze tegenvaller maken wij en U er hopelijk wel weer een gezellige avond en mooie start van 2019 van.
U kunt goede voornemens 
uitwisselen en bijpraten over de veranderingen en ontwikkelingen in en om Nieuwemeer.
Klik hier voor de uitnodiging
 
U bent uiteraard van harte Welkom.
 
Info bijeenkomst Koekoekslaan
Tijdens deze bijeenkomst naar verwachting 7 februari  kunt u de plannen voor de 30 km inrichting en de vervanging van de bomen langs de laan bekijken. En misschien niet onbelangrijk het herstel van de aangrenzende perceel grens tov de laan. Dus grenst uw tuin aan de laan, kom dan zeker kijken. Zie voor aanvang en datum bevestiging de Agenda op de website.
 
ALV - 04 maart 2019
Kom een keer langs om te horen wat er afgelopen jaar is gedaan en gebeurt voor en in uw buurt en bij de buurtvereniging maar ook wat er zoal in de planning staat. Denk aan KLM open 2019, de kansen van/op het recreatieve fietspad, Oude Haagseweg en A4 viaducten etc.
De Uitnodiging voor deze ALV op 4 maart 2019 volgt, houd de Agenda en uw brievenbus in de gaten.
 
Evaluatie her-inrichting  Nwemeerdk
Tijdens een Hoorzitting over de huidige inrichting is er afgesproken om begin 2019 een evaluatie uit te voeren en indien noodzakelijk, aanpassingen door te voeren zoals besproken in deze hoorzitting, waarvan dan ook de mogelijkheden bekend zullen zijn. Wilt u invloed uitoefenen of uw mening kenbaar maken, dan kunt u bij geconstateerde overtredingen een melding maken via het gemeentelijke meldingssysteem, klik hier hoe meer meldingen hoe groter de kans dat de gemeente gaat handhaven. Het is aan U !!