Februari 2015 - N° 3
In deze nieuwsbrief
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer en de Buurtvereniging, wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
Algmene Leden Vergadering - 9 mrt.
U bent allemaal van harte welkom op de Algemene Leden Vergadering 9 maart, vanaf 19.30h in ons Buurthuis Rehoboth.
Aansluitend zal Jasper Schiphof zijn film “Rondje Nieuwe Meer” presenteren, meer dan de moeite waard.
Uitnodiging bekijken en/of uitprinten of bekijk het Dijkertje van Maart 2015, voor de Uitnodiging en alle verslagen.
 
´t Dijkertje - maart 2015
 
Het Buurtblad zal eind februari / begin maart worden verspreid onder de buurtbewoners in Nieuwemeer en de leden buiten Nieuwemeer. Bent u geen lid en/of buurtbewoner dan kunt u hem ook via onze website bekijken en/of uitprinten of aanmelden als lid.
Tevens kunt u alle eerdere uitgaven terugvinden in het archief
Hier vindt u ook informatie als u lid wilt worden of wilt adverteren in ons buurtblad.
 
SBOH Nieuwsbrief
Deze Nieuwsbrief bevat o.a. informatie over; Uitspraken in opstalzaken, Steigerzaken, Verkoop kade en water en SBOH-Bestuurs-zaken. Eerder verschenen nieuwsbrieven kunt u terugvinden op het speciale SBOH hoofdstuk op onze website.
 
Nieuwsbrief februari 2015 bekijken, klik hier.
 
Inloop- & Koffieochtend

 
Na de eerste Inloop ochtend staat voor
5 maart van 10:00 – 12.00h de 2e gepland. U bent van harte welkom voor een praatje, hierbij krijgt u van de buurtvereniging een gratis bakkie koffie of thee. Voor een kortverslag van de 1e Inloopochtend verwijs ik u graag naar het Dijkertje van maart 2015
 
KinderDisco
7 februari heeft de eerste Kinderdisco plaatsgevonden onderleiding van de ouder jeugd van Nieuwemeer. Voor zover ik heb begrepen is het een geslaagde avond geweest. Ben je nieuwsgierig geworden ?
7 maart is de volgende en via Facebook kan je verdere informatie terugvinden,
 
of klik hier voor de informatie flyer.
 
Chicanes & 30 km (Her)inrichting

 
Al lijkt het stil rond de inrichting van de Nieuwemeerdijk er is toch echt wel overleg met de Gemeente tav de Chicanes en vooral het beheer, of beter gezegd het ontbreken van het afgesproken beheer. Bekijk hiervoor onze website
 
Boodschapshuttle april van start
De Boodschapshuttle is besteld en deze zal na verwachting begin april gaan rijden. Wilt u meer weten over dit project, klik dan hier
En onder Voortgang kunt u het verloop van de bestelling volgen.
 
 
Omgevings Raad Schiphol

 
Wat dit onderwerp betreft zal het u niet verbazen dat het nooit echt stil wordt.
Op onze website kunt u verschillende arti- kelen terugvinden, mbt de recente "rook".
De website http://spl4u.com met & over de samenwerking tussen Badhoevedorp, Lijnden, Amsterdam West en Nieuwemeer.
is tijdelijk offline ivm veranderingen. Vanuit de VROM cie nemen we deel aan overleggen die moeten gaan leiden tot geluid beschermende maatregelen. Er wordt onderzocht of er door combinaties van maatregelen een gezamenlijk beter resultaat behaald kan worden. Dus kunnen de Geluidschermen voor de snelweg en Beplanting en Grondgeluid remmende maatregelen gecombineerd worden? Zodat dit gaat leiden tot een 1 + 1 + 1 = 5 resultaat voor wat betreft geluidsbescherming. Wij zullen u hiervan op de hoogte houden. De start is voortvarend opgepakt.