November 2021 - N° 24
In deze nieuwsbrief
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon
Deze nieuwsbrief over het Buurtschap Nieuwemeer wordt met enige regelmaat verstuurd. Abonnees ontvangen de nieuwsbrief per e-mail.

Aanvullende informatie, kunt u ook vinden op/via:

Twitter
Website
Contact

 

Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen geen rechten worden ontleend.
SBOH Nieuwsbrief 

  Mogelijk heeft u het al gezien en/of gelezen,
  maar er is weer een nieuwe Nieuwsbrief
  verschenen, klik hier om deze nieuwsbrief
  te bekijken of klik hier om naar het
  hoofdstuk met SBOH informatie te gaan.
 
Veerpont "Ome Piet"
Zoals bekend is de Veerpont in "Winterslaap", maar wij willen u en alle sponsoren toch nog even bedanken voor alle belangstelling. Verder kan u melden dat wij ondanks de "Corona beperkingen" een mooi / geslaagd seizoen hebben gehad. Dit jaar vooral opvallend veel bezoekers voor de Pannenkoeken Boerderij Meerzicht, dit komt waarschijnlijk doordat wij als "officiele" verbinding in de navigatie systemen zijn opgenomen en bij “de Kortste weg”  is de Pont op 55 m het dichts bij.
 
Leuk was ook de extra ingelaste overzet actie 30 oktober, voor WSC De Solberg, klik hier voor het korte verslagje hierover.
 
Tot volgend seizoen,
 
Vrijwilligers Veerpont Ome Piet
 
 
PS Volgens seizoen starten wij ook met een Nieuwe Sponsor; Vonk Tandprothetische praktijk, zie Sponsor overzicht en de voorzijde van de Pont 
 
Buurt WhatsApp groep

Er wordt regelmatig gebruik gemaakt van deze Buurt WhatsApp groep, hij blijkt dus te werken, wel wil ik vragen deze groep functioneel te gebruiken, beperk en/of voorkom social-talk. Tevens wil ik nogmaals melden dat u zich uitsluitend per mail kunt aan- / afmelden, gaat u uit of verlaat u de groep, dan wordt u later automatisch weer toegevoegd, zie voor meer info de webpagina, klik hier.
 
Standpunt Dorpsraad Badhoevedorp tav de "Oude Haagseweg"
Mogelijk heeft u hier al informatie over gelezen, maar ik wil u er toch even op wijzen wat er tijdens de bijeenkomst besproken is op 4 november tav Verkeer in en door Badhoevedorp, of ging het toch meer over Nieuw Sloten ?
 
Klik hier voor het artikel aangevuld met mijn persoonlijke reactie en oordeelt u zelf.
 
Meer informatie over de plannen met de "Oude Haagseweg", klik dan hier of de link in voorgaand bericht.
 
Fietsroute door de lus A9 /A4
Zoals het er NU naar uitziet zullen de werkzaamheden aan de lang beloofde fietspad starten in het voorjaar van 2022, dus weer een jaar later :-(.
Er zal ivm de vervanging van de Oude Haagseweg, zie HOV Westtangent aan Nieuwe Meer zijde een tijdelijke aansluiting worden gemaakt op het bestaande fietspad.
In het
artikel over HOV Westtangent kunt u zien hoe het fietspad zou moeten/gaan worden. Voor meer informatie over dit fietspad, zie gem. site klik hier... 
Lopende onderwerpen;

Aanvraag omgevingsvergunning  Zonnenpanelenveld
Er is een omgevingsvergunning aangevraagd 28 juni 2021, voor een veld met 80 liggende panelen binnen Nieuwemeer locatie Golfbaan / verdere details onbekend. klik hier voor de aanvraag info
 
Her-besteding SMG Gelden
Na een "soort" van inventarisatie/enquete is het angstig stil gebleven en zijn de beloofde gesprekken met indieners van ideeen uitgebleven. Dit geldt tot nu toe, ook, voor de beloofde openbare bewoner bijeenkomst.
 
Buurthuis Rehoboth Gemeentelijk monument, wat is de status en wat zijn de gevolgen ??
In een artikel HC Nieuws over dit onderwerp, zijn een paar locaties afgevallen, ivm bezwaren van de eigenaren, wat blijkbaar niet geldt voor buurthuis Rehoboth,
Hoe zit dit ???? en Wat is de status met de eventuele gevolgen ?
 
Info Gem. website, klik hier
 
Nieuws bericht aankondiging Haarlemmermeer Nieuws.nl
 
Wie het of wat weet mag het melden ?

 
Heeft u vragen ???? of Antwoorden ?
Stuur een mailtje naar;
info@nieuwemeer.info